Komisja Nadzoru Finansowego

www.knf.gov.pl

Polska Izba ubezpieczeń

www.piu.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

www.rzu.gov.pl

RODO - Klauzula informacyjna