Własna firma zapewnia komfort pracy, ale i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Jako przedsiębiorca odpowiadasz za pracę swoją i swoich pracowników.

Pakiety ubezpieczeń zapewniają kompleksową ochronę majątku oraz dają zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej .

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność produkcyjną, handlową lub usługową, do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo działalności firmy w różnych jej obszarach.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej ma fundamentalne znaczenie dla każdej firmy ? zarówno dla tych działających na skalę międzynarodową, jak i tych operujących lokalnie.

W celu sprostania oczekiwaniom Klientów w ofercie posiadamy szeroki i elastyczny zakres ubezpieczeń.

Atutem pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych ubezpieczeń  jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All risk). Ubezpieczenie zapewnia przedsiębiorcy ochronę mienia przed różnymi, trudnymi do przewidzenia zdarzeniami, jakie mogą zajść podczas działalności firmy. Swoim zakresem obejmuje wszelkiego rodzaju szkody, które nie zostaną wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączone z odpowiedzialności.

Kompleksowe zabezpieczenie firmy daje Ci możliwość ubezpieczenia:
od ognia i zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku : budynków i budowli, wyposażenia jak np. biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia, komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny, przenośne urządzenia elektroniczne, środki  jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu, a ponadto mienie lub też usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz, pieniądze lub biżuterię, powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz, przedmioty należące do Twoich pracowników, przedmioty ze szkła, kamienia i lustra, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym , ubezpieczenie assistance,oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej(OC za produkt, OC najemcy,  OC za szkody w mieniu powierzonym oC pracodawcy, OC warsztatu samochodowego, )

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia takich jak: dewastacji, przepięć, rozmrożenia towarów, reprezentantów, aktów terroryzmu, zwiększonych kosztów .

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych dla Firm  proponujemy Państwu: ubezpieczenia OC, autocasco, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczenie bagażu,stałą sumę ubezpieczenia  oraz ochronę utraty zniżki  i  ubezpieczenie szyb samochodowych

Właściciel firm może także w trosce o swoich pracowników zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla całej załogi. Są to m.in. ubezpieczenia zdrowotne i grupowe polisy  które  są bardzo popularną i tanią formą ubezpieczeń na życie .

RODO - Klauzula informacyjna