Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia u jednego z trzech największych ubezpieczycieli w kraju na zasadzie umowy indywidualnej lub grupowej.

Ideą tych ubezpieczeń jest zapewnienie finansowej pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku choroby lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym. Oferty umów grupowych są dostępne już od jednej osoby.

Składki miesięczne w tego typu ubezpieczeniach kształtują się od 30 zł na miesiąc.

Dla kierowców polecamy ubezpieczenie na życie na sumę 100 tys. złotych już od 29zł rocznie.

Zapraszamy do kontaktu

RODO - Klauzula informacyjna